Du är här:  Start

Sitemap 

Miljoforbundfeffegronweb.png

20121213_111654-3.jpg

Privatperson

20121213_112044.jpg

Företagare

20121213_112233.jpg

Miljöförbundet

20121213_111153.jpg

Miljön i kommunen

Hitta direkt

Aktuellt

Skicka in köldmedierapporten i tid


2017-02-09

Senast den 31 mars 2017 vill vi ha din köldmedierapport för 2016.

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd på 5 ton CO2 eller mer, ska en årlig läckagekontroll utföras av ett certifierat företag. Resultatet av kontrollerna sammanställs av
kontrollföretaget och kallas köldmedierapport.

Köldmedierapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder köldmedier uppges.

Läs mer om köldmedia här

Vi söker energi- och klimatrådgivare/miljöinspektör, tillsvidaretjänst


2017-01-16

Vi söker en energi- och klimatrådgivare med delad tjänst som miljöinspektör.

Som energi- och klimatrådgivare arbetar du med rådgivning som är kostnadsfri och oberoende, för privatpersoner, företag och organisationer.

Vi söker dig med utbildning, erfarenhet och engagemang i energi- och klimatfrågor. Du kan arbeta självständigt och har förmåga att driva egna projekt. Du kan skapa förtroende och inspirera andra till förändring.

Välkommen med din ansökan senast 2017-01-31

Läs hela annonsen här

Upphävt övervakningsområde för fågelinfluensa kring Mörarp


2017-01-04

 

Jordbruksverket har upphävt övervakningsområdet runt den värphönsanläggning i Mörarp där fågelinfluensa konstaterades i november. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter och utställningar i området runt den smittade anläggningen, men tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda mot smitta från vilda fåglar.

Mer information:

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa


Klimat- och energirådgivning


2017-01-03

 

Söderåsens miljöförbund erbjuder nu energi- och klimatrådgivning i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljungas kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till privatpersoner och företag.

Har du frågor kring värmesystem och energispartips?  Välkommen att kontakta vår klimat- och energirådgivare.

Läs mer om klimat- och energirådgivning på Söderåsens miljöförbund här


Söderåsens miljöförbund söker miljöinspektör, tillsvidaretjänst


2016-12-12

 

Vi söker en ny kollega!

Du kommer i huvudsak att arbeta med tillståndsprövning och tillsyn av enskilda avlopp. Vi arbetar både i grupp och enskilt. Anställning är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan senast den 30 december 2016, rekrytering kommer ske löpande.

 

Läs hela annonsen här (pdf)


Fågelinfluensa


2016-11-25

 

Fågelinfluensan har konstaterats i Mörarp och skydds- och övervakningsområden har upprättats i området. Bjuv, Billesholm och Ekeby ligger alla inom övervakningsområdet.

Jordbruksverket har beslutat om höjd skyddsnivå i hela Sverige, och om ytterligare bestämmelser inom skydds- och övervakningsområdena. Vissa bestämmelser gäller även privatpersoner, bland annat:

  • Hobbyflockar av höns, brevduvor, burfåglar och liknande ska hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd. Badvatten ska skyddas mot förorening från vilda fåglar. Detta gäller även utanför skydds- och övervaknings­området.
  • I övervakningsområdet får levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter (t.ex. hönsgödsel) inte transporteras utan särskild dispens från Länsstyrelsen.

Risken för människa att smittas av denna typ av fågelinfluensavirus bedöms som låg. Det finns inga kända fall av smitta till människa.

Karta över skyddsområdet och ytterligare information hittar du här:


Länk karta


Länk Jordbruksverket

Kungörelse


2016-11-24

 

Anmälan enligt miljöbalken avseende uppförande av ett vindkraftverk, Bläsinge säteri 1:4, Klippans kommun

Billyvind AB har lämnat in anmälan enligt miljöbalken avseende uppförande av ett vindkraftverk norr om Stidsvigs tätort. Vindkraftverket kommer ha en totalhöjd på maximalt 150 meter och ha en effekt på maximalt 2,5 Megawatt.

Handlingar i ärendet hittar du här (pdf)

Invändningar ska framföras skriftligen till Söderåsens miljöförbund senast den 19 december 2016 via post eller
E-post och vara undertecknad med namn, adress och fastighetsbeteckning.


Post: Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan
E-post: info@smfo.se

Läs hela kungörelsen här (pdf)

Snöupplag


2016-11-16

 

Den snö som skottas bort från gator och torg kan innehålla föroreningar. Det är viktigt att uppläggning av snö sker på plats där eventuella föroreningar kan stanna kvar i marken när snön tinar, istället för att rinna ut i vattendrag eller infiltreras till grundvattnet.

Läs mer snöupplag i vårt informationsblad och på Naturvårdsverkets hemsida

Trivseleldning hemma


2016-10-27

 

På hösten är det mysigt att tända en värmande brasa i eldstaden. Men tänk på att vedeldning kan orsaka besvär och att den som eldar har fullt ansvar för att folk i omgivningen inte störs av eldningen. Rök från eldning kan ge problem i form av andningsbesvär, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Läs mer eldning på vår hemsida och i Naturvårdsverkets Broschyr Elda rätt

Söderåsens miljöförbund söker administratör, tillsvidaretjänst

2016-10-21

Vi söker en administratör till vår expedition då en av våra kollegor går i pension. Du kommer arbeta i en liten grupp med i huvudsak diarieföring, arkivering och posthantering. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

 

Vi söker dig med utbildning eller erfarenhet av administration. Du ska ha god datorvana, vara kunnig i Word och Excel och gärna arbetat i ärendehanteringssystemet EDP Vision. Du ska ha lätt att kommunicera på svenska, både i tal och skrift, vara noggrann och ha en god servicekänsla.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som en merit om du arbetat inom kommunal verksamhet.

 

Är det dig vi söker?

Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2016.

 

Läs hela annonsen här

Inspirationsträff för livsmedelsföretagare kring kundfokus och livsmedelshantering

  

Kommunerna och Söderåsen miljöförbund vill förbättra samarbetet och den rådgivande verksamheten kring livsmedelstillsynen.

Därför bjuder vi in till en inspirationsträff med stjärnkocken Rickard Nilsson för att prata om hur du som företagare, din kommun och Söderåsens miljöförbund kan samarbeta inom livsmedelssektorn.

Läs mer här

 

När? 18 oktober 2016, kl 14:30 – 16:30

Var? Parkköket i Klippan, Östra Teatergatan 7

Planerar du att mäta radonhalten i din bostad?

2016-09-27

 

Om du planerar att mäta radonhalten i din bostad ska mätningen göras under eldningssäsongen oktober-april för att få ett säkert resultat.

Vid mätning beställer du hem dosor som du placerar i ditt hem under 2-3 månader. När mätningen är klar skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för avläsning och därefter får du resultatet. Ska du till exempel köp hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde.

För mer information läs här.

Är du vår nya chef?

2016-09-01

 

Söderåsens miljöförbund söker en ny ledare med ett tydligt engagemang för både miljö och medarbetare.

Vi erbjuder en spännande roll, där du med visioner och ett aktivt ledarskap bidrar till att skapa en utvecklande arbetsmiljö och en miljömässigt hållbar region.

Annons för tjänsten hittar ni här

enskilda avlopp

2016-08-30

Söderåsens miljöförbund bedriver tillsyn på och hanterar ansökningar för enskilda avlopp.

Det är fastighetsägarens ansvar att ha en avloppsanläggning som lever upp till dagens krav och regler.

Vill du veta om din avloppsanläggning är lever upp till dagens krav på rening så kan du göra en egen bedömning med hjälp av avloppsguidens test som du hittar här om det visar sig att du behöver åtgärda ditt avlopp så ska du anmäla ändringar eller ansöka om tillstånd för nytt avlopp hos oss.

Mer information om enskilda avlopp hittar du här, blanketter för anmälan och ansökan hittar du här.

Nu är rötmånaden på väg!

2016-07-15

Vad är rötmånaden?
Rötmånaden är en månadslång period, från slutet av juli till början av augusti, då hållbarheten på matvaror är sämre på grund av värme och hög luftfuktighet. Rötmånaden inleds i nuvarande svensk tradition i slutet av fruntimmersveckan.

Kall mat ska vara kall – en obruten kylkedja.
Temperaturer är en viktig förutsättning för att bakterier ska kunna växa till. Bakterier trivs oftast inte i kalla temperaturer utan trivs, precis som semesterfirare, i värme och fukt.

Läs mer här

Badvatten


2016-06-15

 

Nu är sommaren här och vi ser fram emot värme och bad!

För badsugna finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. På Havs och Vattenmyndighetens hemsida https://www.havochvatten.se/badvatten, finns information om vart du kan hitta närmaste badplats. Där kan du även se de senaste provresultaten som kommunerna har rapporterat in och ta reda på hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada.

 

Det är kommunen som ansvarar för skyltning till baden, provtagning av badvattnet och skötsel av badplatserna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över strandbad som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. Vid tillsyn kontrolleras badplatsen och om provtagningen av badvattnet har utförts.

Nya regler för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel


2016-05-31

 

De nya reglerna innebär bland annat att du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan innan bekämpning utförs, till exempel ogräsbekämpning på grusytor eller hårdgjorda ytor. Detta gäller för samtliga bekämpningsmedel inklusive ogräsättika.

Viktigt är att den som sprider bekämpningsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd

-          2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar

-          6 meter till sjöar och vattendrag

-          12 meter till dricksvattenbrunnar

 
Skyddsavstånden anpassas efter förhållandena på platsen för spridning.

 

Läs mer om kemiska bekämpningsmedel i vårt informationsblad här

 

Du hittar även mer information om bekämpningsmedel på vår hemsida här

Söderåsens miljöförbund söker Energi- och Klimatrådgivare/Miljöinspektör


2016-05-03

Vi söker en energi- och klimatrådgivare med delad tjänst som miljöinspektör med fokus på energitillsyn. Som energi- och klimatrådgivare arbetar du med rådgivning som är kostnadsfri och oberoende för privatpersoner, företag och organisationer.
Vi söker dig med utbildning, erfarenhet och engagemang i energi- och klimatfrågor. Du kan arbeta självständigt och har förmåga att driva egna projekt. Du kan skapa förtroende och inspirera till förändring.

 

Välkommen med din ansökan senast 2016-05-31

 

Läs hela annonsen här

Visa hänsyn till våra djur på valborg


2016-04-26

Majbrasan med sina kvistar, löv och ris bildar tilltalande gömställen och boplatser för till exempel igelkottar, fåglar och insekter. Även tamdjur som katter kan gömma sig i högen. Innan brasan tänds så bör den därför lastas om eller flyttas. Om högen är väldigt stor så kan man lyfta upp riset med en lång bräda eller liknande för att söka igenom.

En enkel insats för att visa omtanke om våra djur.

Glad Valborg Önskar Söderåsens miljöförbund.

Information om fiskdöd i Boserupsbäcken, ärende överlämnat till Länsstyrelsen i Skåne


2016-04-22

Vi har fått många frågor kring de döda fiskar som hittats i Boserupsbäcken. Här kan ni läsa kort om vad som hänt.Söderåsens miljöförbund fick på morgonen den 30 mars samtal från Bjuvs kommun om att privatpersoner hade sett döda fiskar i Boserupsbäcken i centrala Bjuv. Två av våra inspektörer åkte ut på plats direkt och kunde konstatera många döda öringar i bäcken.

Flera öringar samlades in för analys av Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala.

Spåret av döda fiskar följdes uppströms längs bäcken för att hitta ett eventuellt utsläpp. Inga levande fiskar kunde hittas. En misstänkt utsläppspunkt hittades eftersom det inte låg några döda fiskar uppströms den aktuella punkten. Detta var vid en dagvattentrumma där dagvatten från delar av Findus område rinner ut. I en dagvattenbrunn strax uppströms utloppet i bäcken noterades en stark lukt av ammoniak och misstanken var att det skett ett ammoniakutsläpp inne på Findus område.

Ett vattenprov togs i den aktuella brunnen och kontakt togs omedelbart med Findus för vidare åtgärder. Ärendet lämnades samtidigt över till länsstyrelsen då de är tillsynsmyndighet över Findus.

I ett mail från länsstyrelsen den 11 april informerades vi om att Findus lokaliserat en läcka av ammoniakhaltigt vatten som hade nått både Boserupsbäcken och Ekebro avloppsreningsverk i Bjuv.

Länsstyrelsen i Skåne har tagit över hela ärendet.

Stora biltvättarhelgen 23-24 april


2016-04-15


Helgen den 23-24 april är det dags för stora biltvättarhelgen! Branschorganisationen Svenskt Vatten står bakom initiativet för att inspirera oss att tvätta miljörätt.

carwash-logo-new.png

Läs mer på evenemangets hemsida om hur du gör för att minska den skadliga miljöpåverkan när du tvättar din bil: www.biltvattarhelgen.se

Tvätta miljörätt, tvätta i biltvätt!


2016-04-15

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta så rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet leds orenat ut i våra sjöar och vattendrag tillsammans med borttvättade oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Föroreningarna är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Även badplatser nedströms föroreningskällan drabbas när vattnet når dit. Tvätta istället bilen i en biltvätt, då renas tvättvattnet innan det kommer ut i naturen!

Läs mer om vad du ska tänka på när du tvättar din bil, här.

Söderåsens miljöförbund och dess chef Helena Holmgren har kommit överens om att gå skilda vägar


2016-03-29

Miljöförbundets direktion saknar förtroende för Helena Holmgren som chef för Söderåsens miljöförbund. Parterna är överens om att gå skilda vägar.

Överenskommelserna mellan parterna träffades under onsdagen och Helena Holmgren lämnar sin anställning omgående.

Processen med att rekrytera en ny chef inleds omedelbart. Tills tjänsten är tillsatt går Ann Persson in som tillförordnad chef.

Kontaktperson:

MarianneZackrisson                                                                                                                                                                                     Tel: 076-328 70 33

marianne.zackrisson(a)perstorp.se

Trädgård


2016-03-21

Nu har våren äntligen kommit och med den börjar årets trädgårdssäsong. Om du vill elda ris som du röjt på din tomt så finns det en del saker du behöver tänka på. Läs mer här.

Komposterar du trädgårdsavfall så hittar du information och tips här. Att kompostera trädgårdsavfall kräver ingen anmälan, vill du kompostera matavfall så behöver du anmäla detta till oss. Anmälningsblankett hittar du här.

Fluorerade växthusgaser


2016-02-26

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning om f-gaser i kraft. Förordningen syftar till att fasa ut fluorerade gaser (HFC) eftersom dessa har stor klimatpåverkan. Den nya lagstiftningen innebär att mängden köldmedia anges som koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilogram (kg). Koldioxidekvivalenter säger hur mycket koldioxid som behöver släppas ut för att ge samma växthuseffekt som f-gasen.

Kom ihåg att köldmedierapport för 2015 ska vara inkommen till oss senast den 31 mars 2016.

 

Läs mer om f-gaser här

Trivseleldning hemma


2016-10-27

 

På hösten är det mysigt att tända en värmande brasa i eldstaden. Men tänk på att vedeldning kan orsaka besvär och att den som eldar har fullt ansvar för att folk i omgivningen inte störs av eldningen. Rök från eldning kan ge problem i form av andningsbesvär, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Läs mer eldning på vår hemsida och i Naturvårdsverkets Broschyr Elda rätt

Information om fiskdöd i Boserupsbäcken, överlämnat till Länsstyrelsen i Skåne


2016-04-22

Vi har fått många frågor kring de döda fiskar som hittats i Boserupsbäcken. Här kan ni läsa kort om vad som hänt.Söderåsens miljöförbund fick på morgonen den 30 mars samtal från Bjuvs kommun om att privatpersoner hade sett döda fiskar i Boserupsbäcken i centrala Bjuv. Två av våra inspektörer åkte ut på plats direkt och kunde konstatera många döda öringar i bäcken.

Flera öringar samlades in för analys av Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala.

Spåret av döda fiskar följdes uppströms längs bäcken för att hitta ett eventuellt utsläpp. Inga levande fiskar kunde hittas. En misstänkt utsläppspunkt hittades eftersom det inte låg några döda fiskar uppströms den aktuella punkten. Detta var vid en dagvattentrumma där dagvatten från delar av Findus område rinner ut. I en dagvattenbrunn strax uppströms utloppet i bäcken noterades en stark lukt av ammoniak och misstanken var att det skett ett ammoniakutsläpp inne på Findus område.

Ett vattenprov togs i den aktuella brunnen och kontakt togs omedelbart med Findus för vidare åtgärder. Ärendet lämnades samtidigt över till länsstyrelsen då de är tillsynsmyndighet över Findus.

I ett mail från länsstyrelsen den 11 april informerades vi om att Findus lokaliserat en läcka av ammoniakhaltigt vatten som hade nått både Boserupsbäcken och Ekebro avloppsreningsverk i Bjuv.

Länsstyrelsen i Skåne har tagit över hela ärendet.

Söderåsens miljöförbund söker Energi- och Klimatrådgivare/Miljöinspektör


2016-05-03

Vi söker en energi- och klimatrådgivare med delad tjänst som miljöinspektör med fokus på energitillsyn. Som energi- och klimatrådgivare arbetar du med rådgivning som är kostnadsfri och oberoende för privatpersoner, företag och organisationer.
Vi söker dig med utbildning, erfarenhet och engagemang i energi- och klimatfrågor. Du kan arbeta självständigt och har förmåga att driva egna projekt. Du kan skapa förtroende och inspirera till förändring.

 

Sista ansökningsdag är 2016-05-31

 

Läs hela annonsen här

Ta hand om julbordet


2015-12-18

Julbord är en trevlig tradition som vi längtar efter. Julbordsmaten har ofta en temperatur som bakterier trivs i, därför är det viktigt att vi tar hand om julbordet och dess rester på rätt sätt.

 

Ställ fram lite i taget
Ställ fram maten på julbordet allt eftersom den tar slut så håller den sig fräsch längre och mindre går till spillo. Använda gärna mindre skålar/uppläggningsfat och fyll på ofta. Undvik att värma upp och kyla ner maten flera gånger då detta leder till bakterietillväxt samt försämrad kvalitet då maten riskerar att bli torr och bränd.

 

Om du vill vara effektiv och förbereda mat innan var då noga med att värma upp maten så att den blir riktigt varm innan du ställer fram den på julbordet.

 

Ta hand om resterna
Mat som åker in och ut ur kylen får kortare hållbarhetstid då den förvaras vid fel temperatur. Ställ inte in stora mängder varm mat i kylen för då blir den andra maten i kylen uppvärmd. Avsvalning av mat ska ske så snabbt som möjligt! Ett tips är att kyla ner mat utomhus eller i uterummet vid kallt väder.

 

Fantasin sätter gränserna, men här följer några tips. Överbliven skinka kan ingå i en omelett, pyttipanna eller på en pizza. Inlagd sill och gravad lax håller sig i kylen flera dagar och passar på smörgås vilket även köttbullar och rödkål gör. Janssons frestelse är ännu godare när man värmer på den igen, men tänk på att avsvalning och uppvärmning förkortar matens hållbarhet.

 

Använd frysen
Till exempel ost, grädde, bakverk, äggvita, korv och skinka kan frysas. Glöm inte att märka fryspåsar och lådor med datum och innehåll.

 

Temperatur
Kylen ska hålla + 4 grader eller kallare.

Frysen -18 grader eller kallare.

 

Energispartips kring jul


2015-12-18

Nu är snart julen här och i hus och stuga samlas släkt och vänner. Människor är som vandrande värmeelement som värmer upp sin omgivning. Tillsammans med alla spisar och ugnar som är igång och alla juleljus som står tända så alstras det mycket värme. Ett tips är att sänka värmen i huset några timmar innan alla gäster kommer så sparar ni energi och slipper öppna dörrar och fönster för att vädra ut all överskottsvärme. 

 

Kring jul så tänds många dekorationsljus i bl.a. adventsljusstakar och julgranar. Gamla dekorationsljus med glödlampor drar mycket mer el än motsvarande med LED-ljus. Tänk också på att släcka ljusen när de inte behövs, t.ex. när du inte är hemma eller ligger och sover. 

 

När glöggen ska värmas kan energi sparas genom att använda ett lock på grytan. Typiskt sett kan man spara ca 30 % energi genom att använda lock. Tänk också på att använda en kastrull som tar upp minst hela plattans yta, en för liten kastrull gör att mycket värme försvinner i onödan utan att bidra till att värma upp dess innehåll. 

 

Köp energismarta julklappar. Vem skulle inte bli glad av att få en elmätare eller ett grenuttag med strömbrytare i julklapp? Elmätare finns i alla former och färger, allt från sådana man kan sätta direkt i eluttaget för att mäta på en enskild apparat till sådana som täcker in hela husets förbrukning och går att koppla ihop trådlöst med både smartphone och surfplatta.

 

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Har du tips om var minderåriga får tag i tobak eller var man kan få tag i ”billiga” cigaretter?


2015-11-24

 

Med hjälp och tips från just dig kan vi få bättre koll på problemen i handeln och agera mot just den butik som inte följer de regler som gäller.

Vill du lämna tips till miljöförbundet eller har du frågor om vårt arbete? Kontakta oss då på info@smfo.se eller via telefon 0435-78 24 70. 

Tips kan lämnas anonymt om det sker via telefon.

Läs mer om vårt vårt samarbete med polismyndigheten vid tillsyn av tobak här.

Snöupplag


2015-11-23

 

Nu är vintern här och med den kom första snön i helgen. Den snö som skottas bort från gator och torg kan innehålla föroreningar. Det är viktigt att uppläggning av snö sker på plats där eventuella föroreningar kan stanna kvar i marken när snön tinar, istället för att rinna ut i vattendrag eller infiltreras till grundvattnet.

Läs mer snöupplag i vårt informationsblad och på Naturvårdsverkets hemsida

Trivseleldning hemma


2015-10-23

 

På hösten är det mysigt att tända en värmande brasa i eldstaden. Men tänk på att vedeldning kan orsaka besvär och att den som eldar har fullt ansvar för att folk i omgivningen inte störs av eldningen. Rök från eldning kan ge problem i form av andningsbesvär, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Läs mer eldning på vår hemsida och i Naturvårdsverkets Broschyr Elda rätt

Verksamhetsplan 2016


2016-01-29

Söderåsens miljöförbund har en ny verksamhetsplan för 2016 som är fastställd av direktionen som är förbundets politiska styrning och högsta beslutande organ.

Verksamhetsplanen styr vårt arbete med myndighetsuppgifter och stödet till medlemskommunerna. I vår verksamhet ingår också att vi utför uppdrag åt kommunerna, innehållet i uppdragen regleras i avtal med respektive uppdragsgivare.

Övergripande mål för Söderåsens miljöförbund innebär att vi skall verka för en hållbar utveckling. Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara förebyggande. Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.

 

Verksamhetsplanen kan du ta del av här

Nya regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel


2015-10-22

 

Från och med den 1 november 2015 börjar naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) samt spridning av biocidprodukter (NFS 2015:3) att gälla.

Läs mer här

Nu kan du lämna in elavfall till butiker


2015-10-06

 

Från den 1 oktober gäller nya regler för elavfall. De innebär att man kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning.

När du som konsument eller som verksamhetsutövare köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, den så kallade "en mot en"-principen. Exempel på elprodukter är tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Det finns dock några regler som reglerar vem som måste ta emot och vad du kan lämna. Läs mer om detta på naturvårdsverkets hemsida.

Självklart kan du fortsätta att lämna in ditt elavfall till kommunens återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen. Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Därför är det viktigt att hushåll och verksamheter sorterar ut sitt elavfall och inte slänger det i de vanliga soporna.

Tyck till om värdefulla naturområden i Perstorps kommun


2015-10-01

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett naturvårdprogram i Perstorps kommun. Fram till den 22 oktober har du möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Naturvårdsprogrammet för Perstorps kommun innehåller förutom strategier för naturvårdsarbetet också en objektiv kunskapssammanställning som pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Programmet är ett rådgivande underlag till all fysisk planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och en källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogram för Perstorps kommun, samrådsförslag (pdf PDF,10.9 MB)

Mer information och synpunkter: Tord Andersson, miljöstrateg, info@smfo.se, telefon 0435-782482

Läs mer om Perstorps kommuns natur här

Tyck till om värdefulla naturområden i bjuvs kommun


2015-10-01

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett naturvårdprogram i Bjuvs kommun. Mellan den 1 oktober och 1 november har invånare möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Den 7 oktober kl 18 är dessutom allmänheten välkommen till ett informationsmöte om naturvårdsprogrammet i Varagårdskolans aula. På plats finns förtroendevalda och tjänstepersoner för att svara på frågor.

Naturvårsprogram för Bjuvs kommun, samrådsförslag (pdf Adobe_PDF_file_icon_24x24.png8,5 MB)

Mer information: Jarl Gustavsson, planeringschef, telefon 042-458 50 20

Läs mer om Bjuvs kommuns natur här

Nyhet för dig som säljer bekämpningsmedel!

2015-07-24

Alla som säljer bekämpningsmedel måste har personal med utbildningsbevis. Tänk på att bekämpningsmedel klass 1 och 2 bara får säljas till yrkesmässiga användare. Om du säljer dödskallemärkta eller starkt frätande preparat ska du ha tillstånd från Länsstyrelsen till överlåtelsen.

Läs mer här

Tvätta miljörätt, tvätta i biltvätt!

2015-07-24

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta så rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet leds ut i våra sjöar och vattendrag tillsammans med borttvättade oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Föroreningarna är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Även badplatser nedströms föroreningskällan drabbas när vattnet når dit. Tvätta hellre bilen i en biltvätt, då renas tvättvattnet innan det kommer ut i naturen!

Läs mer här

Nu är rötmånaden på väg!

2015-07-22

Vad är rötmånaden?
Rötmånaden är en månadslång period, från slutet av juli till början av augusti, då hållbarheten på matvaror är sämre på grund av värme och hög luftfuktighet. Rötmånaden inleds i nuvarande svensk tradition i slutet av fruntimmersveckan.

Kall mat ska vara kall – en obruten kylkedja.
Temperaturer är en viktig förutsättning för att bakterier ska kunna växa till. Bakterier trivs oftast inte i kalla temperaturer utan trivs, precis som semesterfirare, i värme och fukt.

Läs mer här

Ny taxa för tillsyn

2015-05-04

 

Från och med den 1 april 2015 gäller nya taxor för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan har reglerats enligt beslut i kommunfullmäktige vilket innebär att timtaxan har höjts. Även vissa verksamhetskoder har förändrats vilket kan påverka årliga tillsynsavgifter.

Läs mer här

Energi och klimatmässa 2015

2015-03-18

 

Den 28 mars är det dags för årets Energi- och klimatmässa. Detta året äger den rum på Klippans Kulturcenter. Energi- och Klimatrådgivningen för Klippan, Perstorp och Örkelljunga står som arrangör.

Läs mer här

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

2015-02-26

 

Jordbruksverket beslutade i går att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1. Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd  men eftersom spridningen i Europa uteblivit beslutade Jordbruksverket att återgå till skyddsnivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls för att producera produkter för försäljning ska hållas inhägnade.

Det är fortsatt viktigt att foder och vatten inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Mer information om fågelinfluensa hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Tillsynsprojekt fordonstvättar

2014-10-24

Vi arbetar just nu med ett tillsynsprojekt där vi ska besöka samtliga fordonstvättar i våra kommuner för att se hur de lever upp till de miljökrav som finns. I samband med projektet har vi även tagit fram en policy för fordonstvättar. Hela policyn finns att läsa här.


Badsäsongen är här!
2014-07-04

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. Vill du veta hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada kan du gå in på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/ ​där några av kommunerna rapporterar aktuell badvattenkvalitet. Hittar du inte ditt favoritbad där kan du kontakta din kommun. Kontaktlista och lista över vilka bad som provtas hittar du här

När det gäller skötsel och provtagning av strandbad och bassänger är det kommunen som står för denna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över baden eftersom smittor kan spridas via badvatten.

När det gäller strandbad är det framförallt mag- och tarmsjukdomar som sprids till badvattnet via avföring från betande djur, sjöfågel eller människor. Prover tas därför kontinuerligt under säsong. Vill du läsa mer om smittor kan du hitta mer information på www.folkhalsomyndigheten.se/

ny folkhälsomyndighet 2014
2013-11-18

Den första januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överförs även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan samt miljö- och folkhälsorapportering till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här.

Webbansvarig

Maja Jonholm

Senast ändrad: 10 februari 2017

 

     Länkar

Start

Privatperson

Företagare

Miljöförbundet

Miljön i kommunen

Sitemap

    

Kontakt

Telefon: 0435-78 24 70

E-mail: info@smfo.se

Fax: 0435-78 24 71

Adress

Söderåsens miljöförbund

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan

Organisationsnummer: 222000-2675